Loading...

TRUNG TÂM TIN TỨC

Tin tức cập nhật nhanh chóng và chính xác

Phòng Và Trị Bệnh Héo Vàng Trên Cây Bông Cúc

Bệnh héo vàng trên cây bông cúc luôn là nỗi lo lắng của nông dân mỗi vụ hoa hàng năm. Để giải quyết vấn đề, giúp người nông dân phát triển kinh tế, công ty Được Mùa đã nghiên cứu và kết hợp 2 sản phẩm MikCide 1,5SL và Rovia 420SC. Hiệu quả vượt trội của bộ sản phẩm đã được đánh giá bởi nông dân sử dụng trên chính đồng ruộng của mình.