Loading...

GIỚI THIỆU CÔNG TY ĐƯỢC MÙA

Giái Pháp Thông Minh - Sản Phẩm Độc Đáo - Dịch Vụ Chuyên Nghiệp

CÔNG TY TNHH ĐƯỢC MÙA

Công ty được thành lập vào ngày 3 tháng 8 năm 2009, có trụ sở chính tại Thành phố Hồ Chí Minh

Các sản phẩm chính được sản xuất và buôn bán bao gồm thuốc trừ sâu, phân bón và nông cụ được cung cấp trên khắp Việt Nam và một số nước Đông Nam Á: Thái Lan, Campuchia, Lào.

Hiện tại, chúng tôi đã mở rộng hoạt động nghiên cứu, sản xuất và bán hàng sang nhiều lĩnh vực khác nhau:

- Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao

- Xử lý môi trường bằng công nghệ sinh học

- Nghiên cứu và sản xuất máy móc cho nông nghiệp

- Năng lượng và bất động sản