Loading...

GIỚI THIỆU CÔNG TY ĐƯỢC MÙA

Giái Pháp Thông Minh - Sản Phẩm Độc Đáo - Dịch Vụ Chuyên Nghiệp

Lịch sử phát triển

2015

Bổ sung các lĩnh vực kinh doanh: Năng lượng, Máy móc nông nghiệp, Nghiên cứu sản xuất thiết bị công nghệ cao.

6/9/2015

2012

Thành lập liên doanh tại Campuchia và Thái Lan

4/6/2012

2011

Mở rộng thị trường Miền Trung và Miền Bắc

1/2/2011

2010

Mở rộng thị trường miền Tây Nam Bộ Việt Nam

8/5/2010

2009

Thành lập công ty TNHH Được Mùa

3/8/2009