Loading...

TRUNG TÂM TIN TỨC

Tin tức cập nhật nhanh chóng và chính xác

𝑽𝑰𝑬𝑻𝑵𝑨𝑴 𝑷𝑨𝑽𝑰𝑳𝑰𝑶𝑵 𝒐𝒏 𝑨𝑳𝑰𝑩𝑨𝑩𝑨.𝑪𝑶𝑴

Nhằm hội nhập quốc tế và đạt mục tiêu xuất khẩu sản phẩm nông dược đến nhiều nước trên thế giới, công ty TNHH Được Mùa đã nỗ lực để tham dự 100 doanh nghiệp tiêu biểu của Việt Nam trên sàn điện tử thương mại quốc tế Alibaba.com.

Hội nghị được tổ chức vào ngày 28/11/2023 tại Hà Nội dưới sự bảo trợ của Bộ Công Thương Việt Nam và Tập đoàn Alibaba.