Loading...

TRUNG TÂM TIN TỨC

Tin tức cập nhật nhanh chóng và chính xác

CÔNG TY TNHH ĐƯỢC MÙA THAM DỰ HỘI NGHỊ QUỐC TẾ

VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP TIỂU VÙNG SÔNG MEKONG

Tiểu vùng sông Mekong bao gồm các nước: Việt nam, Thái Lan, Lào, Cam Pu Chia, Myanma có diện tích 2,3 triệu km2, dân số trong khu vực khoảng 350 triệu người. Trong đó lao động nông nghiệp chiếm từ 32 đến 70%, tùy thuộc vào mỗi quốc gia. Hàng năm đóng góp cho GDP của các nước khoảng 11 đến 30%.

Tiềm năng sản xuất nông nghiệp là rất tốt do khí hậu ôn hòa, đất đai màu mỡ. Nhưng giá trị nông sản thì rất thấp và nông sản an toàn thì chiếm tỷ lệ nhỏ. Mối nguy cơ lớn hơn là sản xuất nông nghiệp đang phá vỡ hệ sinh thái, nó gây nhiều dịch hại nghiêm trọng và khả năng phòng trừ chúng càng ngày càng khó khăn.

Tổ chức Nông Lương của Liên Hợp Quốc (FAO) và CAB Quốc tế, đã tiến hành một cuộc họp chung nghiên cứu “Chương trình tổng thể Giải pháp dựa vào thiên nhiên cho cây trồng thân thiện với môi trường bảo vệ và Một sức khỏe trong Khu vực APRC”.  APRC là khu vực tiểu vùng sông Mekong mở rộng, bao gồm: Trung Quốc, Việt nam, Thái Lan, Lào, Cam Pu Chia, Myanma.

Cuộc họp diễn ra từ ngày 14 – 15 tháng 6 năm 2023 tại Hà nội. Công ty TNHH Được Mùa đã có các thành tựu trong phát triển các sản phẩm sinh học, nghiên cứu các giải pháp, quy trình điều trị các dịch hại nguy hiểm: Virus thực vật, Bọ trĩ, sâu xanh da láng, sâu tơ… Đại diện của Công Ty TNHH Được Mùa đã có phát tại cuộc họp, góp phần xây dựng nền sản xuất nông nghiệp giá trị cao và bền vững.